Proselection

T:  7022 7079

Senior Accountantsøges til Følsgaard Family Office A/S i Vedbæk

Senior Accountant søges til Følsgaard Family Office A/S i Vedbæk

Beskrivelse

Du bliver som Senior Accountant en del af en økonomifunktion bestående af to controllere, en facility manager, en CFO og dig. Afdelingen tager sig bl.a. af bogholderi, regnskabsudarbejdelse, likviditetsstyring, controlling, risikostyring samt rapportering til ledelse og bestyrelse. Dit ansvarsområde vil være virksomhedens bogholderi fra a-z med det mål at sikre grundlaget for rapportering og årsregnskabsproces. Du vil således få en meget alsidig arbejdsdag med små som store opgaver og kommer især til at arbejde tæt sammen med både virksomhedens regnskabscontroller og CFO, som du også vil referere til. Følsgaard Family Office skal i gang med at skifte økonomisystem fra C5 til Dynamics Business Central. Der vil derfor være gode muligheder for at være med til at sætte præg på processen og de nye arbejdsgange. Stillingen er på 37 timer inkl. frokost pr. uge.

Du vil varetage opgaver af nedenstående karakter.

Arbejdsopgaver

 • Kreditorer
 • Fakturering
 • Debitoropfølgning
 • Bogføring
 • Bank
 • Finans
 • Afstemninger
 • Periodiseringer
 • Hensættelser
 • Intercompany transaktioner
 • Moms og momsafregning
 • Forberedelse af årsregnskab til revisor
 • Forberedelse af regnskaber og budgetopfølgning i samarbejde med regnskabscontroller og CFO
 • Controllingopgaver, såsom cost controlling
 • Ad hoc-opgaver

Om virksomheden

Følsgaard Family Office A/S er ejet af fem familiegrene af Følsgaard familien, som udspringer af familierne bag to større danske erhvervsvirksomheder. Familiekontorets tre kerneområder er formuepleje, økonomistyring og administration/service. Således fungerer Følsgaard Family Office A/S som investeringshus og varetager familiens interesser i ejendomme, skovdrift og finansielle investeringer alt sammen med særligt fokus på bæredygtighed. På kontoret i Vedbæk arbejder godt 15 medarbejdere i et uformelt miljø med godt kollegialt sammenhold og faglig respekt. Fra virksomhedens side lægges der vægt på gode personaleforhold som bl.a. omfatter pension, sundhedsforsikring, frokostordning og 6 ugers ferie og feriefridage samt 5 firmabetalte feriedage.

Personlige kompetencer

Du er fagligt stærk og tager ansvar for dine arbejdsopgaver, er kvalitetsfokuseret og leverer dagligt en engageret og dedikeret indsats. Du er ordentlig og professionel samt forstår at arbejde under fortrolighed og diskretion. Du motiveres af at arbejde med den fulde pallette af opgaver, der foreligger i bogholderiet. Som person er du pligtopfyldende og sørger for, at dine opgaver leveres korrekt og til tiden. Endvidere byder du gerne ind med den gode ide, når du ser en optimeringsmulighed. Derudover formår du at arbejde målrettet og struktureret i et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og kvalitet står i højsædet. Du er god til at kommunikere, også når det gælder tekniske og regnskabsmæssige forhold til ”ikke-økonomer”. Du skal have en positiv tilgang til dit arbejde og kolleger, så du bidrager til en positiv stemning på kontoret.

IT-kompetencer

Du har erfaring med Navision eller et lignende økonomisystem, samt Office pakken.

Uddannelse & Erfaring

Du har flere års erfaring fra en lignende stilling. Herudover har du en regnskabsmæssig baggrund fx merkonom.

Sprog

Dansk samt lettere engelsk i skrift og tale.

Kontaktpersoner

Søren B. Christiansen & Helene Vestergaard.

Ansøgningsproces

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument. 

ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden.

Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Søg denne stilling

(Upload grænse : 2M) Tips til dit CV Klik her
Godkendelse til at håndtere personlige informationer. Jeg giver hermed mit samtykke til, at ProSelection opbevarer mit CV i ProSelections CV-database. Endvidere giver jeg mit samtykke til, at ProSelection må registrere, opbevare og behandle mine personlige data. Jeg bekræfter også, at jeg aldrig har været straffet for økonomisk kriminalitet. Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for: 1. at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold til dig og/eller træffe aftale om opgaver til dig 2. at vurdere din egnethed til en stilling eller en opgave 3. at informere dig om relevante muligheder og/eller tilbyde dig undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift 4. at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav. Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser. De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle enheder i ProSelections organisation. Videregivelse af personoplysninger til kunder eller andre vil kun ske efter godkendelse fra dig. Du har ret til at opdatere og rette i dine personoplysninger, samt slette dine oplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk] Vedrørende spørgsmål og rettelser til dine personoplysninger er du velkommen til at sende en e-mail til os på kontakt@proselection.dk.
[ Tilbage ]

Job ID / 3698
Kontrakt type / Fast stilling
Arbejdstid / Fuldtid
Løn / Løn efter kvalifikationer
Sted / Vedbæk
Ansættelsesstart / Hurtigst muligt

Kontakt os

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

CAPTCHA feltet skal være tomt

captcha
Invalid Input

Kontakt os på
70 22 70 79 eller
kontakt@proselection.dk