Proselection

T:  7022 7079

Analytisk projektcontrollersøges til forsyningsvirksomhed i Avedøre

Analytisk projektcontroller søges til forsyningsvirksomhed i Avedøre

Beskrivelse

Virksomhedens nuværende projektcontroller har fået nye udfordringer internt i virksomheden og derfor søges en ny kollega, som kan overtage og fortsætte den gode udvikling af funktionen. Projektcontrolleren er og bliver en vigtig nøglemedarbejder, da virksomheden i de kommende år står overfor en stor udbygningsplan. Projektcontrolleren vil i den forbindelse få ansvaret for at skabe overblik og indsigt i økonomien på virksomhedens samlede portefølje af bygge- og anlægsopgaver samt udviklingsprojekter.

Som projektcontroller bliver du tilknyttet økonomifunktionen og referere til økonomichefen. Økonomiafdelingen er organiseret i tre forskellige teams, og du vil være tilknyttet teamet som beskæftiger sig med den forretningsnære og specialiserede økonomistyring. Dine nærmeste kollegaer og sparringspartner i din egen afdeling bliver virksomhedens Finance business parter samt økonomichefen.

Din hverdag vil være præget af en varieret opgaveportefølje, og du vil i din opgaveløsning have en bred kontaktflade med både interne og eksterne aktører.

Arbejdsopgaver

Projektcontrollerens opgaveportefølje vil bestå af følgende:

  • Controlling på projektøkonomi og styre budgetter, prognoser og aktivering af projekterne
  • Yde support og sparring til projektlederne af anlægs- og tilskudsprojekter
  • Sparring med udbudskonsulent vedr. kontrakter og budgetter
  • Deltagelse i projektopfølgningsmøder med anlægschef og projektledere
  • Bidrage med udvikling af modeller og metoder til projektøkonomistyring
  • Udarbejde rapportering på projektporteføljen
  • Supportere projektlederne ved revision af tilskudsprojekter
  • Ad-hoc

Om virksomheden

Her er tale om en virksomhed, som arbejder med udnyttelse af ressourcer til klimavenlig energi, og som bidrager til renere bymiljøer i det meste af hovedstadsområdet. Virksomheden beskæftiger ca. 175 ansatte fordelt på tre lokationer i hovedstadsområdet, og er Danmarks største virksomhed indenfor deres forsyningsart. Der eksisterer en behagelig og uformel atmosfære i virksomheden, og der lægges vægt på godt samarbejde på tværs af organisationen. 

Virksomheden tilbyder gode personaleforhold såsom mulighed for hjemmearbejde, sundhedsforsikring, pensionsordning, frokost- og massageordning, fitnessrum og har desuden en meget aktiv personale- og idrætsforening. Derudover har virksomheden ligeledes fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere hvorfor der vil være gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Personlige kompetencer

Du er nysgerrig af natur og arbejder analytisk, systematisk, men samtidig også med blik for detaljen. Du er kvalitetsbevidst og dine leverancer bærer præg af høj kvalitet og du sætter en ære i at overholde tidsfrister, såvel interne som eksterne. Du skal kunne balancere en hverdag, hvor der både er fokus på et gennemarbejdet materiale, men samtidig også have fremdrift i opgaverne. Dine evner til at skabe relationer med forskellige typer af kollegaer og teams er veltrænet.

Du skal kunne trives i en meget selvstændig og konsulentlignende rolle. Det er helt afgørende for din succes i jobbet at du er dygtig til at kommunikere økonomiske problemstillinger til kollegaer med forskellige baggrunde.

IT-kompetencer

Du er god til Excel og har interesse for og/eller erfaring med Power BI

Uddannelse & Erfaring

HD-R, cand.merc. eller lignende. Gerne kombineret med 3-5 års praktisk erfaring med projektøkonomistyring. Uddannelse eller erfaring som projektleder vil være en fordel, men ikke et krav.

Sprog

Dansk

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat på 37 timer inkl. frokost.

Ansættelse sker i henhold til KL’s overenskomster med mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg.

Virksomheden lægger vægt på et godt og sikkert arbejdsmiljø, derfor er det er en forudsætning, at du vaccineres ved ansættelsen. Det drejer sig om følgende vacciner: Polio, stivkrampe samt hepatitis A og B. Virksomheden afholder udgifterne til vaccination.

Kontaktpersoner

Kristine Lorentzen

Ansøgningsproces

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument. 

ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden.

Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Søg denne stilling

(Upload grænse : 2M) Tips til dit CV Klik her
Godkendelse til at håndtere personlige informationer. Jeg giver hermed mit samtykke til, at ProSelection opbevarer mit CV i ProSelections CV-database. Endvidere giver jeg mit samtykke til, at ProSelection må registrere, opbevare og behandle mine personlige data. Jeg bekræfter også, at jeg aldrig har været straffet for økonomisk kriminalitet. Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for: 1. at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold til dig og/eller træffe aftale om opgaver til dig 2. at vurdere din egnethed til en stilling eller en opgave 3. at informere dig om relevante muligheder og/eller tilbyde dig undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift 4. at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav. Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser. De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle enheder i ProSelections organisation. Videregivelse af personoplysninger til kunder eller andre vil kun ske efter godkendelse fra dig. Du har ret til at opdatere og rette i dine personoplysninger, samt slette dine oplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk] Vedrørende spørgsmål og rettelser til dine personoplysninger er du velkommen til at sende en e-mail til os på kontakt@proselection.dk.
[ Tilbage ]

Job ID / 3816
Kontrakt type / Fast stilling
Arbejdstid / Fuldtid
Løn / Løn efter kvalifikationer
Sted / Avedøre
Ansættelsesstart / Hurtigst muligt

Kontakt os

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

CAPTCHA feltet skal være tomt

captcha
Invalid Input

Kontakt os på
70 22 70 79 eller
kontakt@proselection.dk