Proselection

T:  7022 7079

Teamleder tilControlling søges til større IT-virksomhed i Taastrup

Teamleder til Controlling søges til større IT-virksomhed i Taastrup

Beskrivelse

Du bliver leder for et dedikeret team på 3 medarbejdere, som varetager en række nøglefunktioner i samspil med indkøbs-, salgsafdeling og leverandører. Du bliver en del af en teamledergruppe i økonomifunktionen og vil referere direkte til virksomhedens CFO. Som teamleder vil du både inspirere og lede dine medarbejdere samtidig med, at du er med i driften af opgaverne i afdelingen. Du vil få en alsidig arbejdsdag med mange typer af opgaver og kontakter ud i organisationen og til leverandører. Dine primære opgaver vil være:  

Opgaver

  • Ledelse af 3 medarbejdere
  • Udarbejdelse af månedlige opgørelser af rabatter ifm. Salg
  • Afstemninger
  • Tæt samarbejde med indkøbere og sælgere for at opretholde høj data kvalitet. Derudover vil der være et samarbejde med virksomhedens Shared Service Center i Tyskland
  • Udarbejde claim/krav til leverandører
  • Udarbejde statement over udestående claim/krav til leverandører
  • Ansvar for inddrivelse af betaling for disse udeståender
  • Sørge for et tæt samarbejde med leverandører
  • Månedsafslutning
  • Ad hoc

Om virksomheden

Der er tale om en større IT-virksomhed med ca. 300 medarbejdere i Danmark. Virksomheden er en del af en større international koncern med godt 4.000 medarbejdere på verdensplan. I det danske selskab er der en flad struktur med fokus på kvalitet og et højt serviceniveau i forhold til kunderne. Fra virksomhedens side lægges der vægt på gode personaleforhold med bl.a. sundhedsforsikring, kantine og sociale arrangementer.

Personlige kvalifikationer

Du har styr på dit regnskabsmæssige håndværk og er i stand til at håndtere kompleksitet i opgaven uden at miste overblikket. Du formår at have flere bolde i luften og trives i et dynamisk miljø med et højt arbejdstempo. Du befinder dig godt i en udadvendt rolle med mange kontakter både internt og eksternt, samtidig med at du er god til at bide dig fast i opgaverne og få dem afsluttet til tiden. Du har en god talforståelse og er vant til at håndtere store datamængder.

Uddannelse & erfaring.

Erfaring er vigtigere end uddannelse. Du har flere års erfaring som leder og har en solid erfaring fra en økonomifunktion fx som leder af en debitor-, finans eller kreditorafdeling.

IT-kvalifikationer

Du er en erfaren bruger af et eller flere økonomisystemer

Kontaktpersoner

Christina Laursen & Søren Christiansen

Ansøgningsproces

Vi indkalder løbende ansøgere til samtale. Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument.

Søg denne stilling

(Upload grænse : 2M) Tips til dit CV Klik her
Godkendelse til at håndtere personlige informationer. Jeg giver hermed mit samtykke til, at ProSelection opbevarer mit CV i ProSelections CV-database. Endvidere giver jeg mit samtykke til, at ProSelection må registrere, opbevare og behandle mine personlige data. Jeg bekræfter også, at jeg aldrig har været straffet for økonomisk kriminalitet. Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for: 1. at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold til dig og/eller træffe aftale om opgaver til dig 2. at vurdere din egnethed til en stilling eller en opgave 3. at informere dig om relevante muligheder og/eller tilbyde dig undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift 4. at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav. Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser. De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle enheder i ProSelections organisation. Videregivelse af personoplysninger til kunder eller andre vil kun ske efter godkendelse fra dig. Du har ret til at opdatere og rette i dine personoplysninger, samt slette dine oplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk] Vedrørende spørgsmål og rettelser til dine personoplysninger er du velkommen til at sende en e-mail til os på kontakt@proselection.dk.
[ Tilbage ]

Job ID / 3182
Kontrakt type / Fast stilling
Arbejdstid / Fuldtid
Løn / Løn efter kvalifikationer
Sted / Taastrup
Ansættelsesstart / Efter aftale

Kontakt os

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

CAPTCHA feltet skal være tomt

Kontakt os på
70 22 70 79 eller
kontakt@proselection.dk