Proselection

T:  7022 7079

Udviklingsorienteret ogoperationel regnskabschef søges til spændende forsyningsvirksomhed beliggende i Avedøre

Udviklingsorienteret og operationel regnskabschef søges til spændende forsyningsvirksomhed beliggende i Avedøre

Beskrivelse

Virksomheden har ambitioner om at styrke økonomiafdelingen og har derfor oprettet en ny stilling som regnskabschef, som vil overtage en portefølje af ansvars- og arbejdsopgaver fra økonomichefen.

Som regnskabschef får du et stort ansvar og dine væsentligste opgaver bliver at styrke, optimere og supportere regnskabsteamet. Der vil også være opgaver hvor du er udførende. Virksomheden står overfor en opgradering af deres ERP-system, og du vil være en central nøglemedarbejder i denne proces. Du skal derfor tænke i muligheder og løsninger og gerne udfordre den eksisterende måde at arbejde på. Din hverdag vil derfor være alsidig, bestående af både driftsmæssige og udviklingsorienterede opgaver. Du vil have god mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdsgange og processer. Det forventes ligeledes at regnskabschefen agerer sparringspartner for økonomichefen.

Regnskabschefen får det faglige og personalemæssige ansvar for regnskabs- og lønteamet som består af tre medarbejdere. Teamet er tilknyttet økonomiafdelingen og regnskabschefen refererer til økonomichefen. 

Arbejdsopgaver

Du kan se frem til følgende opgaver og ansvarsområder.

  • Ledelse, udvikling og motivation af medarbejderne i teamet
  • Kontaktperson til revisionen
  • Måneds- og årsafslutning
  • Ansvarlig for regnskabselementet i ledelses- og koncernrapportering og årsrapporter
  • Skatteopgørelse, indberetning af selvangivelser og udarbejdelse af TP-dokumentation
  • Bidrage med økonomiske analyser, finansiel controlling og data kvalitetssikring
  • Ansvarlig for ajourføring og vidensdeling af gældende lovgivning indenfor regnskabsområdet
  • Optimering og udvikling af forretningsgange og processer
  • Ad-hoc

Om virksomheden

Her er tale om en virksomhed, som arbejder med udnyttelse af ressourcer til klimavenlig energi, og som bidrager til renere bymiljøer i det meste af hovedstadsområdet. Virksomheden beskæftiger ca. 175 ansatte fordelt på tre lokationer i hovedstadsområdet, og er Danmarks største virksomhed indenfor deres forsyningsart. Der eksisterer en behagelig og uformel atmosfære i virksomheden, og der lægges vægt på godt samarbejde på tværs af organisationen.

Virksomheden tilbyder gode personaleforhold såsom mulighed for hjemmearbejde, sundhedsforsikring, pensionsordning, frokost- og massageordning, fitnessrum og har desuden en meget aktiv personale- og idrætsforening. Derudover har virksomheden ligeledes fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere hvorfor der vil være gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Personlige kompetencer

Du har tidligere beskæftiget dig med alle discipliner indenfor regnskab og din regnskabsmæssige værktøjskasse er derfor i orden. Du er fagligt stærk og en selvstændig person, som ved hvor det er nødvendigt at tage fat. Du er løsningsorienteret og formår at identificere problemstillinger samt finde løsninger til disse. Du er initiativrig og trives i en dagligdag, der til tider kan være hektisk, hvorfor du ligeledes er omstillingsparat. Som person er du udadvendt, positiv og engageret i dit team og din arbejdsplads og forstår samtidig at motivere og udfordre både medarbejdere og kollegaer på tværs af hele organisationen.

IT-kompetencer

Du har flair for IT, herunder især erfaring med ERP-systemer.

Uddannelse & Erfaring

Relevant økonomisk uddannelse, såsom HD-R, cand.merc.aud eller tilsvarende. Herudover har du flere års erfaring fra en lignende stilling og gerne erfaring fra revisionsbranchen.

Sprog

Dansk i skrift og tale

Ansættelsesforhold 

Stillingen ønskes besat på 37 timer inkl. frokost.

Ansættelse sker i henhold til KL’s overenskomster med mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg.

Virksomheden lægger vægt på et godt og sikkert arbejdsmiljø, derfor er det er en forudsætning, at du vaccineres ved ansættelsen. Det drejer sig om følgende vacciner: Polio, stivkrampe samt hepatitis A og B. Virksomheden betaler udgifterne til vaccination.

Kontaktpersoner

Kristine Lorentzen

Ansøgningsproces

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument.

ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden.

Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Søg denne stilling

(Upload grænse : 2M) Tips til dit CV Klik her
Godkendelse til at håndtere personlige informationer. Jeg giver hermed mit samtykke til, at ProSelection opbevarer mit CV i ProSelections CV-database. Endvidere giver jeg mit samtykke til, at ProSelection må registrere, opbevare og behandle mine personlige data. Jeg bekræfter også, at jeg aldrig har været straffet for økonomisk kriminalitet. Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for: 1. at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold til dig og/eller træffe aftale om opgaver til dig 2. at vurdere din egnethed til en stilling eller en opgave 3. at informere dig om relevante muligheder og/eller tilbyde dig undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift 4. at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav. Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser. De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle enheder i ProSelections organisation. Videregivelse af personoplysninger til kunder eller andre vil kun ske efter godkendelse fra dig. Du har ret til at opdatere og rette i dine personoplysninger, samt slette dine oplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk] Vedrørende spørgsmål og rettelser til dine personoplysninger er du velkommen til at sende en e-mail til os på kontakt@proselection.dk.
[ Tilbage ]

Job ID / 3817
Kontrakt type / Fast stilling
Arbejdstid / Fuldtid
Løn / Løn efter kvalifikationer
Sted / Avedøre
Ansættelsesstart / Hurtigst muligt

Kontakt os

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

CAPTCHA feltet skal være tomt

captcha
Invalid Input

Kontakt os på
70 22 70 79 eller
kontakt@proselection.dk