Årsregnskabstest

Resultatopgørelse

År 0
År 1

Omsætning

175.000 kr.

Vareforbrug

130.000 kr.

Dækningsbidrag

45.000 kr.

Kontante kapacitets-omkostninger

5.000 kr.

Afskrivninger

15.000 kr.

Årets resultat

25.000 kr.

Balance - Aktiver

År 0
År 1

Maskiner

80.000 kr.

Varelager

10.000 kr.

Forudbetalinger til leverandører

5.000 kr.

Tilgodehavender fra varesalg

65.000 kr.

Bankkonto

10.000 kr.

Aktiver i alt

170.000 kr.

Balance - Passiver

År 0
År 1

Egenkapital

35.000 kr.

Banklån

40.000 kr.

Forudbetalinger fra kunder

10.000 kr.

Gæld til leverandører

85.000 kr.

Passiver i alt

170.000 kr.

Angiv periodens cash-flow

Cash-flow fra drift

Cash-flow fra investeringer

Cash-flow fra finasiering

Cash-flow i alt

Bankkonto primo

Bankkonto ultimo

Ændring i bankkonto (Cash-flow i alt)

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Start
:
Hidden
Slut
:
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
This site is registered on wpml.org as a development site.