Group Accountant søges til internationalt orienteret virksomhed i Hvidovre

Job ID /  400040
Kontrakt type / Fastansættelse
Arbejdssted / Hvidovre

Beskrivelse

I en velkonsolideret, internationalt funderet og orienteret virksomhed beliggende i Hvidovre, bliver du som Group Accountant en særdeles vigtig ressource i forhold til indsamling og konsolidering af de respektive enheders resultater. Du bliver en af fem i afdelingen, hvor du forestår konsolideringen af virksomhedens regnskaber og sørger for, at regnskaberne lokalt såvel som på koncernniveau er i overensstemmelse med gældende standarder. Dine opgaver ligger inden for følgende områder.

Arbejdsopgaver  

  • Koncernkonsolidering, IFRS
  • Supportere og udarbejde Måneds-kvartals- og årsregnskaber
  • Overholdelse af regnskabsstandarder, lokalt og på koncernniveau
  • Supportere på skat, moms mv. lokalt og på koncernniveau
  • Optimere på virksomhedens regnskabsmæssige processer
  • Transfer Pricing, udvikling af processer og procedurer
  • Intern kontrol, udvikling af processer og procedurer
  • Rapportering, lokalt og på koncernniveau
  • Deltagelse i revisionsprocessen
  • Ad-hoc

Om virksomheden

Virksomheden er internationalt funderet og orienteret. Der er her tale om et børsnoteret selskab. Man er markedsledende inden for sit segment, og opererer i et marked baseret på tillid og loyalitet, der indebærer en stor gensidig respekt mellem virksomheden selv og dens kunder. Produkterne er high-end kundetilpassede teknologiske løsninger, der primært sælges til offentlige indkøbsorganisationer. Der er her tale om forholdsvis lange aftaleforhold, der sikrer virksomhedens uafhængighed af generelle samfundsmæssige konjunkturer.

Personlige kompetencer
Du er ansvarlig, selvkørende, struktureret, fagligt velfunderet, og du formår at planlægge og koordinere din arbejdsdag fra A-Z. Selvom du karrieremæssigt har indfriet dine ambitioner, er du stadig nysgerrig på at opdatere dine kompetencer.

IT-kompetencer
Virksomheden benytter sig af Navision og Excel Business Central er på vej. Erfaring med Navision er ikke et krav. Man skal være stærk på Excel.

Uddannelse og erfaring
Erfaring er vigtigere end uddannelse

Sprog
Dansk og Engelsk

Kontaktpersoner
Torben B. Jørgensen og Helene H. Vestergaard.

Ansøgningsproces
Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkelt ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument.  ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden. Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Ansøgningsproces

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument. ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden. Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Kontakt os


fra til
(Upload grænse : 2M)

Tips til dit CV: Klik her