Regnskabschef, der er god til både økonomi og mennesker, søges til Dansk Erhverv

Job ID /  488352
Kontrakt type / Fastansættelse
Arbejdssted / København

Beskrivelse

Har du lyst til at være en del af en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i vækst? Er du faglig stærk og brænder for god ledelse og har digitalisering din interesse? Så er denne stilling noget for dig.  
  
Som regnskabschef for brancheforeningsøkonomi bliver du en del af en spændende og vækstende interesseorganisation, som til dagligt beskæftiger 370 engagerede og kompetente medarbejdere. I Dansk Erhverv lægges der vægt på høj faglighed og arbejdsglæde, hvorfor det er væsentligt, at du er engageret og nysgerrig på organisationen og dens interessenter.

Du vil få ansvaret for driften af Dansk Erhvervs eksterne regnskabsservice, der hjælper medlemsforeninger med alt fra dagligt bogholderi til rapportering, økonomistyring og regnskabsaflæggelse. I stillingen vil du få en meget alsidig arbejdsdag med en stor kontaktflade både internt i Dansk Erhverv og til medlemsforeninger.
  
Arbejdsopgaver
Dine opgaver vil blandt andet være:
  
Faglig sparring med regnskabsafdelingens 14 medarbejdere, herunder bl.a.:

 • Review på budgetter
 • Gennemgang af afstemninger
 • Review på rapporteringer
 • Moms + Skat
 • Compliance/foreningsret
 • Kontakt til bank/revisor.
 • Præsentation af årsrapporter

Ledelsesopgaver:
 
 • Ledelse af 14 medarbejdere
 • 1-1 ledelse, herunder trivsel og personlig udvikling
 • Teamledelse (fordeling af foreninger, planlægning mv.)
 • Interessentledelse (håndtering af medlemmer/kunder)

Udviklingsopgaver:
 
 • Planlægge den fortsatte digitalisering
 • Planlægning og standardisering af processer og arbejdsgange
 • Udbygge den løbende økonomistyring
 • Introducere BI
 • Videreudvikle rapportering.

Hertil kommer løbende driftsopgaver, såsom opstart af nye foreninger, onboarding og rapporteringsopgaver.
  
Om virksomheden
Dansk Erhverv blev grundlagt i 2007og er en af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer og repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Dansk Erhverv handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger inden for bl.a. handel, oplevelsesøkonomi, vidensbaseret rådgivning og transport.

Dansk Erhverv arbejder for at skabe konkrete resultater og de bedste rammevilkår for medlemmerne.  Målet er, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Kulturen i Dansk Erhverv er kendetegnet ved, at være handlekraftig, samt netværk- og holdorienteret,
  
På hovedkontoret på Slotsholmen i København, beskæftiges ca. 370 medarbejdere, hvor du som chef for brancheforeningsøkonomi får din daglige arbejdsgang i moderne lokaler, som skaber en behagelig og dynamisk atmosfære. Det sociale- og faglige fællesskab vægtes højt og Dansk Erhverv har fokus på diversitet, en god arbejdskultur og har mange sociale aktiviteter i løbet af året.  
  
Du tilbydes
 • Fuldtid
 • Fleksible arbejdstider med mulighed for hjemmearbejdsdage
 • 5 ugers ferie + 5 feriefridage
 • Morgenmads- og frokostordning
 • Massageordning
 • God pensionsordning
 • Sundhedsforsikring
 • Løn efter kvalifikationer.

Personlige kompetencer
Som faglig sparringspartner er du faglig stærk og du skal kunne rumme mange komplekse problemstillinger og kunne håndtere en vis politisk/og økonomisk risiko. Du er en lyttende, involverende og beslutningsdygtig leder, der er mere interesseret end interessant. Du stiller krav til processerne, og du ser muligheder.

Du har lyst til at fortsætte den digitale udvikling, som Dansk Erhverv er inde i, og du har fokus på at udvikle dig både fagligt og personligt.  
  
IT-kompetencer
Du er en erfaren bruger af et eller flere økonomisystemer, gerne Business Central.
  
Erfaring & uddannelse
HD-R, Cand.merc. eller tilsvarende. Herudover har du formentligt flere års erfaring fra en lignende stilling, hvor personaleledelse eller faglige ledelse indgår.

Sprog
Dansk i skrift og tale.
  
Kontaktpersoner
Søren Christiansen & Lise Christensen hos ProSelection.
  
Ansøgningsproces
Dansk Erhverv lægger vægt på at mangfoldighed gør organisationen stærkere og medvirker til at skabe udvikling og fornyelse. Derfor opfordres alle til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering og etnisk oprindelse mv.

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkelt ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument. 
ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden.
  
Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Ansøgningsproces

Som udgangspunkt er vi mest interesseret i et CV, hvor hver enkel ansættelse er beskrevet med arbejdsopgaver og resultater. Ønsker du at sende både en ansøgning og et CV, skal du lægge dem i ét dokument. ProSelection garanterer fuld diskretion og vil aldrig videregive dine oplysninger uden, at du har givet dit samtykke, og du har hørt nærmere om virksomheden. Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til interview hos ProSelection.

Kontakt os


fra til
(Upload grænse : 2M)

Tips til dit CV: Klik her