Kvalitetssikring

 

Hos ProSelection arbejder vi alle ud fra samme politikker, arbejdsgange og handlingsplaner. Derfor gennemgår alle nye medarbejdere et introduktionsforløb, der bliver fulgt op af løbende uddannelse.

For at sikre et ensrettet og højt serviceniveau, arbejder vi ud fra et fast koncept, som er beskrevet i vores procesmanual. I procesmanualen beskrives blandt andet retningslinjer vedr. etik og procedurer for kandidat, kunde og ordrehåndtering.

Vores procesmanual bliver til stadighed opdateret med evalueringer fra kunder, kandidater og eksterne konsulenter.

 

Medarbejdernes erfaring og uddannelse

Vi ved, hvor vigtig rekruttering af en ny medarbejder er for en virksomhed. Rekrutteringen skal derfor forestås af professionelle. Derfor kræves der som minimum flere års rekrutteringserfaring inden for regnskab og økonomi for at blive ansat i ProSelection. Nyansatte i ProSelection gennemgår et introduktionsforløb, som fører den nye medarbejder ind i vores processer. På denne baggrund kan den nyansatte levere den samme høje kvalitet, som de øvrige medarbejdere. Derudover tilrettelægges et efteruddannelsesforløb inden for regnskab og økonomi, så vedkommende kan nå samme høje uddannelsesniveau, som de øvrige medarbejdere.

Alle medarbejdere i ProSelection skal som minimum have en lang videregående uddannelse. Derudover gennemgår alle medarbejdere løbende kurser inden for regnskab og økonomi, samt HR og personalejura. Dette giver en sikkerhed for, at vores medarbejdere til stadighed er i stand til at fungere som kompetente samarbejdspartnere for virksomheder og organisationer af hvilken som helst type og størrelse.

Se kandidater

Kunden i centrum

Vores primære kvalitetsparameter er kundetilfredshed. Derfor er dialog med vores kunder det vigtigste værktøj til at sikre vores høje kvalitet. Vi sørger løbende for at være i dialog med hver enkelt kunde og sætte dennes behov i centrum.

Tæt dialog med vores kunder er vores mulighed for at evaluere os selv i rekrutteringsforløbene. Dermed er vi i stand til at skabe den bedst mulige kontrol af vores fremtidige aktiviteter. Hos ProSelection drøfter vi løbende vores arbejdsmetoder og sikrer således, at vi konstant har det bedste fundament til at løse de mangeartede opgaver, vi bliver stillet overfor.


De bedste kandidater

Vi udbygger konstant Danmarks største kandidatdatabase inden for regnskab og økonomi ved hjælp af en bred vifte af markedsføringsværktøjer. Vi kan derfor levere markedets bedste kandidater og vikarer til alle typer af organisationer og til alle brancher. 

Alle kandidater, der er til interview hos ProSelection oplever den samme proces og behandling. Vi lægger vægt på at finde ud af præcis, hvordan hver enkelt kandidat er som person, og hvilke faglige kvalifikationer denne besidder. Alle kandidater gennemgår derfor et dybdegående interview og relevante regnskabstest, der præcist afdækker den funktion, kandidaten skal udføre. Vores interviewproces er udviklet i samarbejde med en ph.d i psykologi med speciale i personlighedspsykologi og bliver løbende opdateret både i forhold til spørgeteknikker og faglige test.

Kandidaternes mangfoldighed

Hvert år formidler ProSelection job til mange forskellige typer mennesker. Selv om de alle får job inden for regnskab og økonomi og mange har de samme uddannelser, er der naturligvis tale om vidt forskellige typer af mennesker. Vi sætter vores kandidater i højsædet og efterlever derfor altid gældende lovgivning vedrørende ligestilling/forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. ProSelection arbejder altid med en meget høj etik, og det er vores mål, at alle kandidater oplever en høj grad af professionalisme i samarbejdet med os. Derfor giver vi eksempelvis alle kandidater en mundtlig tilbagemelding, når de har været præsenteret til en af vores stillinger.

Ring mig op

Vi ringer dig op hurtigst muligt efter at du har udfyldt formularen

Ring mig op